Structuur Primer

Structuur primer is de goede ondergrond voor Loft en Suède Stone. Het hecht en dekt uitstekend en verwerkt prettig. Voor binnen.

Toepassing
Voor alle voorkomende ondergronden zoals baksteen, pleisterwerk, hout
en gipsplaat. De structuur primer is ook geschikt voor toepassing in ruimtes met een lichte
waterdamp-belasting zoals keukens en badkamers.

Werkwijze
Te verwerken met kwast, witborstel en roller. Poederende en krijtende
ondergronden eerst voorbehandelen met een fixeergrond. Veegvaste
ondergronden bij voorkeur afwassen.
Voor de verwerking goed oproeren.
Overschilderbaar na 4 uur.

Bewaring: Koel, droog en vorstvrij bewaren.
Reiniging gereedschap:Gereedschap direct na afloop reinigen met water.

Gezondheidsvoorschriften
Adem damp/spuitnevel niet in. Uitsluitend gebruiken op goed geventileerde
plaatsen. Bij ontoereikende ventilatie geschikte adembescherming dragen.
Contact met ogen en dergelijke vermijden. In geval van
inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
Buiten bereik van kinderen houden.
EU grenswaarde voor dit product (cat. A/g 2010). Dit product bevat
max. 30 g/l VOS.

Weergave